Zwam
readtime 7 Minuten

Poriënzwam verwijderen: herkennen, bestrijden en voorkomen

04 Feb 2019 • redactie

De poriënzwam is, net als de huiszwam en de kelderzwam, een houtaantastende schimmel. Voor je het weet, zijn alle draagconstructies in je woning of bedrijf zo aangetast dat instortingsgevaar dreigt! Maar hoe herken je deze geniepige zwam? En hoe kan een ongediertebestrijder jou van de zwammenplaag afhelpen? Wij lichten het graag even toe!

Poriënzwam herkennen

De poriënzwam ziet er niet echt uit als een klassieke paddenstoel. Het vruchtlichaam is ongeveer een centimeter dik en helderwit van kleur. Het ziet eruit als een pluk watten, maar het bevat grote, buisachtige poriën. Soms kleurt het vruchtlichaam ook geel of roze. En soms ziet men de poriënzwam als een breed wit weefsel over het hout. De schimmeldraden die met de vruchtlichamen verbonden zijn, zijn wit van kleur. Als ze opdrogen, zijn ze heel buigzaam.

Hoe ontstaat poriënzwam?

Poriënzwam kan om verschillende redenen ontstaan. Vaak gaat het om een combinatie van factoren. Te vochtige woningen - waar ook niet voldoende wordt geventileerd - lopen het meeste risico op een plaag van poriënzwammen. Factoren die eraan bijdragen zijn: een te hoge temperatuur en te weinig lichtinval. De poriënzwam gedijt goed op een temperatuur van 23 graden of hoger. Is het kouder, dan groeit de zwam nog wel, maar dan minder snel.

De schimmeldraden van de poriënzwam dringen in vochtig hout om daar vocht en voeding aan te onttrekken. Het vocht is het water in het hout. De voeding bestaat uit cellulose: een bestanddeel van hout. De vruchtlichamen krijgen het vocht en de voeding aangeleverd via de schimmeldraden. Hoe meer vocht en voeding, hoe groter de vruchtlichamen worden. Deze produceren op hun beurt nieuwe sporen. Verspreiden deze sporen zich verder, dan kunnen er elders in de woning nieuwe zwammen ontstaan.

Schade door poriënzwam

De poriënzwam kan zich uitbreiden dankzij de aanwezigheid van vochtig hout. Is er een vochtprobleem (zoals een lekkage) en is het hout daardoor vochtig geworden, dan kunnen daarop sporen van de porienzwam ontkiemen.

De poriënzwam veroorzaakt bruinrot in loofhout of naaldhout. Het hout begint dan te verkleuren: het wordt eerst bruin, dan bijna zwart. Gaandeweg verzwakt het hout steeds meer. Is de aantasting vergevorderd, dan kan het hout volledig verpulveren.

De poriënzwam kan alles aantasten wat van loofhout of naaldhout is gemaakt, denk aan:

 • deurlijsten
 • deurbladen
 • (draag-)balken
 • houten panelen
 • planken
 • vloeren
 • plafonds
 • kisten
 • meubelen
 • papier en karton

Erger is dat de poriënzwam dus ook draagconstructies in gevaar brengt. Als een draagbalk of vloer ineens instort, loopt je hele gezin gevaar. Het is daarom van groot belang dat de poriënzwam - of welke soort houtaantastende schimmel dan ook - zo snel mogelijk wordt opgespoord.

Poriënzwam: gezondheid in gevaar?

De poriënzwam kan, net als alle andere schimmels huis, voor gezondheidsklachten zorgen. Astma, luchtweginfecties en allergieën kunnen het gevolg zijn als men de sporen inademt. Het inademen van de sporen gebeurt ongemerkt, omdat de sporen microscopisch klein zijn. Mensen die al klachten aan hun luchtwegen ervaren, merken meestal een verslechtering. Mensen zonder klachten aan hun luchtwegen kunnen deze klachten door het inademen van de sporen gaan ontwikkelen. Een plaag van poriënzwammen kan daarom beter zo snel mogelijk worden aangepakt na ontdekking!

Poriënzwam zelf bestrijden

Poriënzwam is amper te bestrijden zonder de hulp van een professional. Dat komt omdat de schimmeldraden van dit soort zwammen meestal zeer diep in het hout zitten. Bovendien kunnen de sporen zeer makkelijk verspreid worden, waardoor je al snel op andere plekken in huis last krijgt van de poriënzwam.

Je kunt zelf middelen kopen waarvan beweerd wordt dat deze poriënzwammen kunnen bestrijden. Helaas hebben deze middelen als enig effect dat de groei van de zwam vertraagd wordt; de zwam gaat dus niet dood. Daarnaast moet je altijd beschermende kleding dragen als je met chemische middelen te werk gaat: dat zijn dan weer extra kosten. Bovendien bestaat de kans dat je - ongemerkt en ongewild - sporen van de poriënzwam naar andere delen van je huis overbrengt. Je plaag kan dan alleen maar erger worden, dat wil je toch niet riskeren?

Poriënzwam bestrijden: schakel een professional in!

Bij poriënzwam bestrijden is het van groot belang dat de oorzaak van de plaag eerst wordt opgelost. In het geval van houtaantastende zwammen, is een vochtprobleem meestal de hoofdoorzaak. Je hebt bijvoorbeeld een lekkage in het riool. Een andere mogelijkheid is dat het grondwater is gestegen en dat hierdoor je kruipruimte is ondergelopen. Misschien is er wel ergens een leiding gesprongen? Kortom, een vochtprobleem kan vele oorzaken hebben.

Vochtprobleem oplossen

Bij een vochtprobleem schakelt men daarom vaak eerst een loodgieter of een rioolvakman in. Deze kan de oorzaak van het vocht wegnemen, zodat de zwam zich in ieder geval niet doorlopend kan voeden en dus ook niet verder kan verspreiden. De zwammen die al in je woning of bedrijf aanwezig zijn, kunnen nu worden bestreden.

Ongediertebestrijder inschakelen

Als de rioolvakman zijn werk heeft gedaan, kan de ongediertebestrijder aan de slag. Eerst zal hij een inspectie uitvoeren, maar dat heeft hij misschien al gedaan voor de rioolvakman aan de slag ging. Hoe het ook zij: een inspectie is nodig om de ernst van het zwammenprobleem in kaart te kunnen brengen. De ongediertebestrijder let dan o.a. op de volgende punten:

 • Zijn er veel zwammen aanwezig?
 • Welke ruimtes en/of onderdelen zijn aangetast door de zwammen?
 • Hoeveel tijd is er nodig voor de bestrijding van de poriënzwam?
 • Welke middelen en methodes moeten worden ingezet om de zwammenplaag optimaal te bestrijden?
 • Wat moet er na de bestrijding gedaan worden om een volgende zwammenplaag te voorkomen?

Bestrijding poriënzwam: plan van aanpak

Na de inspectie heeft de ongediertebestrijder genoeg informatie om een offerte voor je op te stellen. In zijn plan van aanpak staat wat er moet gebeuren tegen de zwammenplaag. Je krijgt dan ook meteen inzicht in de kosten. Ga je akkoord met het voorstel van de ongediertebestrijder, dan zal hij zo snel mogelijk aan het werk gaan.

Poriënzwam bestrijden kosten

Wat betaal je voor het bestrijden van poriënzwam? Dit kunnen we niet precies zeggen, want iedere zwammenplaag is anders. Wat wel zeker is: hoe ernstiger de zwammenplaag, hoe hoger de kosten voor je kunnen uitvallen. De ongediertebestrijder bepaalt een prijs aan de hand van de vragen die hij tijdens zijn inspectie heeft beantwoord.

Poriënzwam bestrijden: wat kan er gedaan worden?

Een zwammenprobleem kan zo complex zijn dat er vaak een combinatie van methodes moet worden toegepast. In het geval van de poriënzwam is dat niet anders. Wat er precies moet gebeuren, is afhankelijk van de situatie. In het plan van aanpak van de ongediertebestrijder zou je het volgende kunnen tegenkomen:

 1. Het vochtprobleem moet altijd eerst worden opgelost. Is dat nog niet gebeurd? dan moet je eerst een rioolvakman contacteren.
 2. Is het vochtprobleem opgelost? Dan moet het hout eerst drogen voor de ongediertebestrijder het bestrijdingsmiddel kan aanbrengen.
 3. Het door poriënzwammen aangetaste hout wordt eerst weggesneden. Vaak snijdt de bestrijder ook het onderliggende gezonde hout af om er zeker van te zijn dat er geen sporen of schimmeldraden in het hout achterblijven.
 4. De vruchtlichamen van de poriënzwam worden afgekrabd van aangetaste oppervlakken, zoals meubelen, muren of vloeren.
 5. Aangetaste oppervlakken kunnen (ook) worden schoongebrand. Dit kan niet op alle soorten oppervlakken en er moet bovendien voldoende ventilatie in de woning aanwezig zijn.
 6. De ongediertebestrijder boort gaten in muren, vloeren of balken om het gif tegen de poriënzwam te kunnen injecteren. Hiermee worden alle sporen en schimmeldraden uitgeschakeld.
 7. Hout dat nog niet door poriënzwam is aangetast, wordt door de bestrijder voorbehandeld.
 8. Al het aangetaste hout wordt na verwijdering afgevoerd om verbrand te worden. Dit is belangrijk om te voorkomen dat de schimmel zich op andere plekken kan vestigen.
 9. Is het zwammenprobleem toevallig in de kruipruimte ontstaan? Dan moet daar ook het zand vervangen worden door droog, schoon zand. De bestrijder zal op het nieuwe zand een bestrijdingsmiddel aanbrengen. Zo weet je zeker dat eventueel achtergebleven sporen geen kans krijgen om zich te ontwikkelen.
 10. Vloeren en/of (draag-)balken kunnen door de poriënzwam ernstig zijn aangetast. Een aannemer zal (voor, na of tijdens de bestrijding) moeten bepalen of deze onderdelen nog gered kunnen worden. Zo niet, dan moet je ze laten vervangen door een erkend bouwbedrijf.

Bij de bestrijding van poriënzwam komt veel kijken. Is er iets niet duidelijk? Vraag het gerust  aan de ongediertebestrijder! Hij legt je graag uit wat er moet gebeuren en waarom.

Poriënzwam voorkomen

De poriënzwammen hebben al genoeg schade aangericht… dit nooit meer! Gelukkig heeft de ongediertebestrijder je van de plaag afgeholpen, maar wat nu? Bestaat de kans dat de poriënzwam terugkomt? De ongediertebestrijder zal je alle tips geven om poriënzwam te voorkomen. We hebben er hier vast een paar:

 1. Zorg voor genoeg lichtinval in alle ruimtes in je woning.
 2. Ventileer je woning regelmatig! Zet bijvoorbeeld iedere dag je ramen en deuren twee uur open.
 3. Hou de luchtvochtigheid in huis zo laag mogelijk.
 4. Houd de temperatuur in je woning zo laag mogelijk.
 5. Gebruik een verduurzamingsmiddel voor het hout.
 6. Los vochtproblemen zo snel mogelijk op na ontdekking!

Poriënzwam verzekering

Krijg je een vergoeding voor schade door zwammen? Dat is afhankelijk van de oorzaak. Als je kunt aantonen dat de zwammen niet te voorkomen waren, bijvoorbeeld vanwege een lekkage die buiten jouw schuld is ontstaan, dan heb je mogelijk recht op een vergoeding. De afweging voor een vergoeding kan per situatie verschillen, dus laat je goed informeren door je verzekeringsmaatschappij!

Last van poriënzwammen?

Bel dan direct! Laat de poriënzwam zo snel mogelijk verwijderen en voorkom zo meer schade. Door de schade beperkt te houden, ben je ook minder kwijt aan schadekosten. Via Beestjes Kwijt kun je de hulp inroepen van een ervaren ongediertebestrijder. Wij helpen je graag!

Vind een ongediertebestrijder

Onze bestrijders zijn actief in heel Nederland

Bekijk alle locaties
Locations
Zoek je lokale bestrijder
Vul je plaats of postcode in en vind je lokale bestrijder