Boktor in huis: wat nu?

Hoort u een licht geknaag in uw mooie houten kast? Ziet u zaagsel onder uw balken liggen? Zitten er ook gaten in deze balken of in andere houten constructies? Dit alles zou kunnen wijzen op boktorren in huis. De boktor oogt klein en onschuldig, maar niks is minder waar. De larven van dit insect kunnen enorm veel schade aanrichten.

De boktor behoort officieel tot de houtkevers. De larven van houtkevers worden houtworm genoemd. Ze voeden zich veelal met onbewerkt hout. De larven van de boktor richten meer schade aan dan de larven van de gewone houtwormkever, omdat ze in de lengterichting van het hout knagen. Het hout verzwakt dan sneller. Het zijn dus niet de kevers zelf, maar hun larven die voor rampzalige situaties kunnen zorgen.

Welke boktorren richten schade aan in huis?

Boktorren kunnen in twee categorieën verdeeld worden. Bepaalde soorten boktorren behoren tot de nathoutboorders. Deze richten vooral schade aan in bossen. Andere soorten boktorren behoren tot de drooghoutboorders. Dit zijn boktorren die veel schade in huis kunnen aanrichten. De huisboktor is de meest bekende boktor en behoort tot deze laatste groep.

Hoe gaan boktorren te werk?

Volwassen boktorren gaan op zoek naar hout om hun eitjes in te kunnen leggen. Ze doen dit in alle mogelijke scheuren en gaatjes. Vervolgens legt een boktorwijfje ongeveer 200 eitjes in deze openingen. De uitgekomen larven banen zich al etend een weg door het hout en creëren zo een gangenstelsel. Ze voeden zich met het hout om zo uit te kunnen groeien tot volwassen boktorren.

Het groeiproces van de boktorlarven gaat erg langzaam. Het larvenstadium kan wel elf jaar duren en de nakomelingen van één enkele huisboktor kunnen zo jarenlang - vaak onopgemerkt - schade aanrichten in een huis. Hun vraatzucht tast houten meubels aan, maar ook houten draagconstructies, zoals dakbalken. U dient dan heel goed rekening te houden met instortingsgevaar! Zodra u dan ook het vermoeden heeft dat er boktorlarven in uw huis aanwezig zijn, moet u eigenlijk per direct een professionele ongediertebestrijder raadplegen. Hij kan de situatie dan verder voor u onderzoeken.

Boktor in huis herkennen

De larven van de boktor veroorzaken allerlei soorten schade in hout. Helaas is die schade niet altijd zichtbaar. Zo kunt u natuurlijk geen gangenstelsels waarnemen, omdat die diep in het hout zitten. Een boktorrenprobleem kan zich wel op andere manieren laten zien:

  • Boktorlarven maken zogeheten ‘uitvliegopeningen’. Zodra een larve voldoende heeft gegeten en de volwassenheid heeft bereikt, vliegt het door deze opening uit om ergens anders een nieuw nest te beginnen. Vaak zijn er dan ook gaten in het hout zichtbaar.
  • De larven van de boktor maken een bepaald geluid wanneer zij zich een weg banen door het hout. Wie heel goed luistert, kan ze misschien wel horen.
  • Bij het aanvreten van het hout komt er boormeel vrij. Door een papiertje onder de uitvliegopening te leggen, kunt u controleren of de boktorlarven nog steeds actief zijn. Ligt er na een paar dagen boormeel op het papiertje? Dan is de familie boktor nog steeds in huis aanwezig!

Hoe kunnen boktorren worden voorkomen?

Het is lastig om van de boktor af te komen, wanneer hij eenmaal binnen is. Wel kunt u de kans op boktorlarven en houtwormen zo klein mogelijk maken door hout in te smeren met boenwas, beits, lak, verf, vernis of olie. Als de boktorlarven al in het hout zitten, bent u waarschijnlijk al te laat. Zitten er nog geen boktorlarven in uw huis? Dan kunt u op de volgende zaken letten ter voorkoming:

  • Als u een tweedehands houten meubel aanschaft, moet u goed controleren op gaten en eventuele larven.
  • Hout voor de open haard: het is natuurlijk een gezellig idee, maar juist in brandhout kunnen er boktorren of boktorlarven zitten. Ook hier geldt: controleer het hout goed voordat u het in huis neerlegt!
  • Heeft u een aangetast houten meubel dat niet meer te redden is? Vernietig dit dan. Zet het meubel niet aan de straat, anders kunnen andere mensen het meenemen en hun eigen huis besmetten met een boktorrenplaag. Aansprakelijkheid wordt dan uw nieuwe probleem.

Hoe kunt u zelf boktor in huis bestrijden?

Het zelf bestrijden van boktor in huis is niet mogelijk, tenzij u zelf een ongediertebestrijder bent en over de juiste ervaring en middelen beschikt om het te doen. Dit klinkt misschien heel flauw, maar het is helaas niet anders. De bestrijding van boktor is namelijk een zeer intensieve klus. Boktorren en hun larven kunnen bijvoorbeeld alleen met sterke professionele middelen bestreden worden. Daarnaast is het heel erg belangrijk dat er geen plekken worden overgeslagen bij de behandeling, anders blijft u schade houden. Een professionele ongediertebestrijder kan alle tekenen herkennen en ervoor zorgen dat het probleem in zijn geheel wordt opgelost.

Hoe kunnen we een boktor in huis bestrijden?

Het bestrijden van de boktor vereist een speciale aanpak van de ongediertebestrijder. De larven worden bestreden met een sterk middel tegen kruipende insecten. De bestrijder impregneert bijvoorbeeld de balken in uw huis. Dit gebeurt zo rigoureus dat het giftige vocht uit de balken kan sijpelen.

Meubels worden in de regel niet met bestrijdingsmiddel geïmpregneerd. Wilt u wel uw meubels laten behandelen, vraag de bestrijder dan naar andere mogelijkheden. Een daarvan is een behandeling met gas. Het meubel wordt dan door een speciaal bedrijf in een gaskamer gezet. Het is gegarandeerd dat de larven het gas niet overleven, maar het is wel een vrij dure methode. Vaak wordt deze behandeling alleen uitgevoerd als het om een antiek en/of (emotioneel) kostbaar familie-erfstuk gaat.

Professionele bestrijding boktor in huis

Ziet u boktorren op uw vloeren lopen? Heeft u tekenen gezien van boktorlarven in uw houten meubels of, erger nog, in de houten draagconstructies van uw huis? Misschien vermoedt u iets, maar wilt u vooraf even wat professioneel advies inwinnen. U kunt dan het beste een ongediertebestrijder inschakelen. Met zijn kennis en ervaring kan hij u ongetwijfeld verder helpen. Wees op tijd! Bel ons of mail ons voor een gerichte oplossing.

Offerte en werkwijze aanvragen

Bent u op zoek naar een ongediertebestrijder uit uw regio? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u snel bij ongedierteoverlast en andere ongedierteproblemen, overal in Nederland. Bel 085 - 029 2200 of vul onderstaand formulier in voor een offerte, werkwijze en het maken van een afspraak!